Privacyverklaring van Betterbasics

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Betterbasics kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Betterbasics, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Betterbasics verstrekt. Betterbasics kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom Betterbasics die nodig heeft 

Betterbasics verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Betterbasics uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit adviserende dienstverlening.

Hoe lang Betterbascis gegevens bewaart 

Betterbasics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Betterbasics verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Betterbasics worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Betterbasics gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Betterbasics maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Betterbasics bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Betterbasics te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Betterbasics heeft hier geen invloed op.

Betterbasics heeft Google geen toestemming gegeven om via Betterbasics verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: kees@betterbasics.nl. Betterbasics zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen 

Betterbasics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Betterbasics maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Betterbasics verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Betterbasics op via: kees@betterbasics.nl.

 

Www.betterbasics.nl is een website van Betterbasics.
Betterbasics is als volgt te bereiken:

Postadres: Bilderdijkstraat 34, 8914 AC in Leeuwarden
Vestigingsadres: Bilderdijkstraat 34 in Leeuwarden
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 52272117 KvK Noord-Nederland
Telefoon: + 31 (0)6 301 450 63
E-mailadres: kees@betterbasics.nl